Designed by MAXdesign 2011

vyhrazená zeleň


     Stejně jako zeleň veřejná, tak i vyhrazená zeleň se týká nás všech a je součástí každého města či obce. Téměř denně se setkáváme se zelení škol a školek, zelení sportovních a rekreačních areálů - hřiště, sportoviště, koupaliště, golfové hřiště aj., se zelení hřbitovů a prostranství smutečních síní, zelení historických objektů, botanických a zoologických zahrad.
Za pomoci zeleně vytváříme naše prostranství příjemnější pro život, estetické a především zdravotně důležité.

Tato nabídka se týká městských a obecních úřadů či jiných státních orgánů, kteří jsou zpravidla zadavateli sadovnických úprav vyhrazené zeleně.
Dále je možné objednat dendrologické hodnocení nebo pasporty vyhrazené zeleně, asanační výkresy nebo návrhy jednotlivých prvků ve vyhrazené zeleni - hřiště, mobiliáře, jednotlivé záhony apod.


Jak probíhá tvroba projektu?

1) Objednání městského nebo obecního úřadu a sjednání termínu schůzky.
2) Návšteva daných lokalit v obci/městě, poskytnutí půdorysných map a diskuze o budoucím vzhledu.
3) Vypracování studie a její prezentace, diskuze nad případnými změnami.
4) Zhotovení projektové dokumentace se všemi náležitostmi (širší vztahy, současný stav, inventatizační výkres, asanační výkres, návrhový, osazovací a vytyčovací výkres, výkres detailů, 3D vizualizace, rozpočet) a předání.
Copyright © 2011 by Simon Pachl   •   All Rights reserved   •   E-Mail: simon1030@seznam.cz
Reference
Inspirace
Online poptávka
EU dotace