Designed by MAXdesign 2011
Copyright © 2011 by Simon Pachl   •   All Rights reserved   •   E-Mail: simon1030@seznam.cz

Reference krajinné zeleně

ateliérové projekty:
- zhodnocení zeleně a návrh nových sadovnických úprav kolem vodní nádrže Býčina v Hluku
- obnovení a sadovnické úpravy psího cvičiště ve volné krajině v Hluku

realizované projekty:
- Zelená síť Kudlovice - součást dlouhodobého celomoravského seriálu projektů Zelená síť - Manner
- obnova zeleně u drobného sakrálního objektu v Uhřicích u Kroměříže
- založení genofondového ovocného sadu v krajině v Sudoměřicích
- krajinářský projekt Zelená voda v Kozojídkách - ozelenění břehů chovného rybníku
- vytvoření polyfunkční meze ve volné krajině v  Žeravinách
- obnova a založení interakčních prvků (větrolamy, remízky, biokoridory) v Pasohlávcích
- obnova a založení interakčních prvků (větrolamy, remízky, biokoridory) v Mušově
- obnova a založení interakčních prvků (větrolamy, remízky, biokoridory) ve Vlasaticích
- krajinářský projekt "Slavkovská protierózní opatření" ve Slavkově
 

Zpět ke krajinné zeleni